การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพเเก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 13.00 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 108 ท่าน