เเต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 14.06 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 88 ท่าน