แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2562)ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 10.51 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 140 ท่าน