การจัดเก็บข้อมุลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 13.46 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 181 ท่าน