โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 16.14 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 447 ท่าน