ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการปฎิรูปองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 15.23 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 64 ท่าน