การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 15.21 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 54 ท่าน