ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 14.56 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 125 ท่าน