ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ \\\"ชิมช้อปใช้\\\" ด่วนที่สุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 10.05 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 171 ท่าน