แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 16.33 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 282 ท่าน