แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน เดือน(เดือนกันยายน2562) ด่วนที่สุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 15.57 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 102 ท่าน