โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 25 - 33  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 14.42 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 102 ท่าน