โครงการฝึกอบรมจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 13.36 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 193 ท่าน