แจ้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 15.07 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 107 ท่าน