รับรองการจัดทำบัญชีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 11.30 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 188 ท่าน