แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2562 เวลา 15.46 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 129 ท่าน