แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ย. 2562 เวลา 16.20 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 108 ท่าน