ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ย. 2562 เวลา 12.34 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 165 ท่าน