โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่2/2562(ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 15.27 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 88 ท่าน