โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 13.01 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 112 ท่าน