ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562  
แนวทางการขับเคลื่อน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 14.10 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 38 ท่าน