โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา รุ่นที่ 26  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 10.08 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 67 ท่าน