การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น \\\"เกษียณสร้างสุข\\\" (Happy Retirement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 10.01 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 55 ท่าน