ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 09.19 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 66 ท่าน