การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2553 เวลา 14.28 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1636 ท่าน