การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 09.50 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 153 ท่าน