กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 16.05 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 171 ท่าน