การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 13.43 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 62 ท่าน