แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน1เดือน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 11.35 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 74 ท่าน