การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 11.33 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 61 ท่าน