การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ผลประโยชน์ (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 15.55 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 114 ท่าน