โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยกรมบัญชีกลาง (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 14.27 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 281 ท่าน