การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 16.08 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 192 ท่าน