การรายงานฐานข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด  
ตัวอย่าง
แบบรายงานข้อมูล
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2553 เวลา 11.50 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 2419 ท่าน