ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 15.39 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 90 ท่าน