แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 2562 อำเภอลานสัก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 15.21 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 128 ท่าน