กรจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี(ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 10.37 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 86 ท่าน