ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 16.23 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 95 ท่าน

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย