ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 16.13 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย