แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 15.14 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 43 ท่าน