ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 14.03 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 76 ท่าน

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย