ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 13.58 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 137 ท่าน