แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 14.34 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 67 ท่าน