การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 10.45 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 191 ท่าน