รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอื่นๆ (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 09.49 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 61 ท่าน