ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องรหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 10.39 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 76 ท่าน