การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินงานผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 13.49 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 207 ท่าน