เชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 16.57 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 122 ท่าน