เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 14.45 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 141 ท่าน