แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 13.27 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 65 ท่าน